Over mij

Mijn foto
Engagement | Mental awareness | Mental fitness |Personal (effectiveness) coaching | Executive coaching | Teambuilding events | Leadership training | Target management | Assessment-centers | Interim management | Sustainability management | HRM

vrijdag 22 juli 2011

Kidzkr8


Wat is ons meest kostbare ‘bezit’ ? Onze kinderen !

En dan bedoel ik niet alleen mijn kinderen voor mijzelf of jouw kinderen voor jou zelf maar onze kinderen in het algemeen. Vaak hoor je het cliché; “kinderen zijn de toekomst” en dat is natuurlijk ook waar. Maar kinderen zijn niet alleen de toekomst maar juist ook het heden en in zekere zin zelfs ook ons verleden.

Kinderen zijn de spiegel van ons volwassenen en als we goed naar kinderen kijken kunnen we zien hoe wij ons gedragen. Het heeft dus weinig zin om te proberen naar problemen bij en met jongeren te kijken zonder te accepteren dat wij ze zelf gecreëerd hebben. Om ze op te lossen zullen we overigens ook bij ons zelf de sleutel moeten zoeken.

Denk eens na over je leven en probeer dan eens terug te halen wat nu de meest bepalende momenten in je leven zijn geweest. Als het goed is zullen daar (hopelijk) een paar hele mooie momenten/gebeurtenissen bij zitten waaraan je nog steeds met veel plezier terug denkt. Maar waarschijnlijk zijn er ook dingen in je leven gebeurd die minder fraai waren maar die wel een grote impact hebben gehad. Momenten van verlies, verdriet, tegenslag en ontgoocheling. Momenten waarop je veerkracht en wilskracht hebt moeten tonen om er weer bovenop te komen. Misschien ook wel momenten waarop je tegen jezelf (en anderen) hebt gezegd: “dit gebeurd mij niet weer” zodat lessons learned maken dat je gewapend bent tegen herhaling of terugval.

Het verbaasd mij dat tegenwoordig alles met de fluwelen handschoen aangepakt dient te worden. Zo ook kinderen hebben schijnbaar een onbeperkte vrijheid van denken en doen en wij als ouders dienen ze optimaal te stimuleren en ondersteunen in de door hen zelf uitgezette koers. Niet alleen met kinderen gaan wij zo om. Zo gaan wij ook met elkaar om op bijvoorbeeld de werkvloer. Er is nog nauwelijks ruimte om elkaar aan te spreken op gedrag en bevindingen. Hardliners verdwijnen van het toneel terwijl de coaches, trainers en leidinggevenden met alle zachte vriendelijkheid in de wereld de mensen op de juiste wegen trachten te houden. Wie accepteert het nog dat de baas je eens flink de les leest of dat kinderen flink gestraft worden ? We hebben allerlei psychologische en wellicht ook pedagogische redenen om maar zo zacht mogelijk te blijven maar zijn vergeten dat juist uit dat soort momenten ook hele waardevolle krachten te putten zijn. We durven bijna geen “Nee”meer te verkopen omdat we bang zijn voor de reactie van de ander. Liever draaien we om de boel heen of liegen desnoods maar een beetje. Eerlijkheid en authenticiteit hebben een flinke deuk opgelopen doordat we zelf bang voor deukjes zijn geworden.
In een eerder blog gaf ik reeds aan dat een leven lauter gevuld met positieve strokes niet een goede voedingsbodem kan zijn voor duurzaam succes. Negatieve strokes dienen een onderdeel te zijn van het leven en het liefst natuurlijk gedoseerd, gecontroleerd en zo min mogelijk maar uitsluiten is geen optie. Trainen met negatieve strokes kweekt mentale weerbaarheid en dat zorgt vervolgens weer voor de eerder genoemde wilskracht en veerkracht. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld al dat het gros van de personen in de Forbes 500 vroeger dingen hebben meegemaakt die een negatieve lading hadden maar van waaruit zij de kracht en energie hebben gevonden om later zo succesvol te zijn.

In de huidige samenleving is men steeds meer en meer bezig met individualisering en dat is bijvoorbeeld ook terug te vinden in de sport. Individuele sporten winnen aan terrein en zaken als teamgeest en belangenloze inzet verliezen dus terrein. Jammer want door dat soort elementen in de teamsport zijn wijze levenslessen op te doen. Een van de grote universele contradicties waarin wij momenteel leven is dat onze samenleving steeds individueler wordt terwijl de noodzaak tot globalisering juist steeds groter wordt. Die contraproductieve beweging zal omgekeerd moeten worden. We creëren een gat waar we met z’n allen hard in dreigen te vallen. Onze kinderen voorop…

We gaan die val lokaal natuurlijk niet tegenhouden maar daarentegen begint de ommekeer altijd bij 1 persoon en waarom zou dat niet hier in Ede zijn ? Daarnaast helpt wilskracht en veerkracht als het in de toekomst eens even tegen zit. Kidzkr8 staat voor de kracht die kinderen hebben en de kracht die wij ze mee kunnen geven. Geloven in jezelf en het creëren van een zo groot mogelijke cirkel van invloed voor jezelf is de basis voor ieder duurzaam succes. Dat is Kidzkr8 !

Kidzkr8 is een lokaal project in de regio Ede waarbij ieder kind tussen de 6 en 16 jaar uitgenodigd is om mee te doen. Deelname is gratis en niet verbonden aan een contract of reglement. Feitelijk is er maar 1 regel: “meedoen of wegwezen”.

Wat kunnen de kinderen (en ouders) van Kidzkr8 verwachten ? Zie het als een mix van padvinderij, survival, zelfverdediging, fitness en mental coaching. De activiteiten zullen (bij weer en wind) buiten plaatsvinden en de wonderschone natuur om Ede is het “speelterrein”. Heide, bossen, beekjes, parken, sportvelden en zelfs weilanden en akkers zijn het decor voor de ultieme outdoor sensatie voor kinderen.

De kinderen zullen kennis maken met de natuur, met elkaar en vooral ook met zichzelf. Op speelse, vaak ludieke en soms ook confronterende wijze zullen de kinderen leren dat maar heel weinig in het leven voor de geef is en dat als je ergens hard voor knokt het succes daarna zoeter smaakt. Door met kinderen actief buiten bezig te zijn versterken lichaam en geest. Het is een ideale therapie tegen zaken als pesten, overgewicht, hangjeugd, etc. Daarnaast vergroot het o.a. zelfbewustzijn, vertrouwen, besef van normen & waarden en de prestaties van uw kind. U leest het goed; door met kinderen actief buiten te zijn op de wijze zoals Kidkr8 dat doet zult u merken dat uw kinderen beter zullen gaan presteren. Dit kan zelfs van grote positieve invloed zijn op de schoolprestaties !

Je begrijpt al: Kidzkr8 is niet voor mensen die bang zijn van vieze kleren, een hekel hebben aan moe worden en niet af en toe een schrammetje of kneuzinkje op willen lopen. De instructeurs van Kidzkr8 hebben veel ervaring met (jeugd)sport, ook hebben zij een gedegen achtergrond in alle gebruikte fysieke en mentale uitdagingen die de kidz tegen zullen komen en de wijze waarop deze te overwinnen zijn. Kidzkr8 is leuk, uitputtend, leerzaam en waardevol !

Dit najaar gaat Kidzkr8 starten en de inschrijving is reeds open. Durf jij ?

Kidzkr8 is gratis voor de deelnemende kinderen. Hiervoor is wel sponsoring nodig. Heb jij een bedrijf of werk jij bij een bedrijf dat dit project een warm hart toe wil dragen ? Neem dan contact op.

Meer weten of direct inschrijven ? Mail naar kidzkr8@gmail.com

Arie van Ingen
Kidzkr8

Tel 06-46256547

donderdag 21 juli 2011

BootCamp en ReBootCamp introductie Ares

In deze presentatie kunt u twee producten uit de engagement-range van Ares vinden. Het BootCamp en het ReBootCamp kent ieder zijn eigen uitwerking en past op verschillende groepen en doelstellingen. Indien u naar aanleiding van deze presentatie meer wilt weten over de Bootcampen en de uitwerking die het voor u (en uw mensen) kan hebben, kunt u contact opnemen met Ares door te bellen naar 06-46256547 of mail engagement@mental-power.nl

donderdag 24 maart 2011

Engagement introductie & Engagement Matrix Ares Mental Power

Is Engagement een luxe toevoeging aan uw bedrijfsvoering of is het een Kritische Succes Factor (KSF) ? Middels deze presentatie kunt u opmaken wat engagement volgens Ares is, wat het voor mens en organisatie zal betekenen als dit engagement vergroot wordt en als laatste natuurlijk welke specifieke diensten op het gebied van engagement-management Ares allemaal in haar portfolio heeft
Als u meer wilt weten over het thema engagement of als u wilt weten wat het voor uw organisatie kan betekenen neem dan contact op met Ares via tel 06-46256547 of mail naar engagement@mental-power.nl

De krACHTmeting van Ares

Dit is uw kans om middels een universeel en open source model uw business en organisatie zodanig in te richten dat meer duurzaam succes en intrinsiek geluk te behalen valt.
Meer weten over de krACHTmeting en wat deze voor u kan betekenen ? Bel 06-46256547 of mail naar info@mental-power.nl

zondag 20 maart 2011

Strokes en succes

Een bekende quote van David Brinkley is "A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him".

De algemene gedachte is dat negatieve strokes niet (goed) werken. Vele counselors, trainers, coaches en therapeuten geven aan dat negatieve strokes een negatieve invloed hebben en daarom vermeden moeten worden. Liever richten ze zich op een positieve benadering en dus positieve strokes.

Strokes zijn “eenheden” van erkenning en ze kunnen in positieve en in negatieve zin door mensen aan een ander gegeven worden. De boodschap van erkenning is belangrijk als het gaat om de emotionele groei van mensen. Als men continue van anderen een boodschap krijgt dat men niet erkend wordt dan zal dit schade toe kunnen brengen aan de emotionele groei van een persoon. Deze negatieve strokes kunnen dan uiteindelijk samen komen in de gedachte: Jij bent niet OK ! En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Maar waar komen zaken als weerbaarheid, incasserings- en doorzettingsvermogen dan vandaan ?  En zijn dat nou juist niet sleutelfactoren om uiteindelijk tot (duurzaam) succes te komen ? Volgens mij bouw je geen weerbaarheid op als je altijd bevestigd wordt, is er geen kans op het ontwikkelen van incasseringsvermogen als je nooit tegenslagen te verwerken hebt gehad en is doorzettingsvermogen gerelateerd aan het veelvuldig oefenen in omstandigheden dat het je (nog) niet voor de wind ging.

De maatschappij van tegenwoordig is aan de ene kant bitter hard. Alles draait om cijfers, succes en zelfredzaamheid. Kinderen moeten op jonge leeftijd al presteren en hoe ouder je wordt des te minder ruimte er is voor falen. Aan de andere kant willen we alleen maar het goede nieuws over brengen en dienen we onze partners, kinderen, collega’s en andere mensen in onze omgeving met een fluwelen handschoen aan te pakken. In mijn ogen is het vreemd dat die harde samenleving wenst te drijven op de gedachte dat alleen het positieve je kan stimuleren en hier ontstaat volgens mij ook een enorm gapend gat waar steeds meer mensen in zullen vallen.

Nagenoeg alles wat je doet in je leven kan door middel van training verbeterd worden. Trainen is het stelselmatig beoefenen van een bepaalde vaardigheid. Als je regelmatig tegenslagen te verwerken hebt gehad en die hebt moeten verwerken, ben je daar beter in getraint dan iemand die nauwelijks tegenslagen heeft gehad. Met dat in ogenschouw acht ik het onverantwoord om te varen op een koers waarbij alleen positieve strokes als uitgangspunt mogen dienen.

Is een gezonde mix van negatieve en positieve strokes niet de beste methode om mensen progressie te laten maken ? Volgens mij is het wel gezond om soms eens even niet OK te zijn in de ogen van anderen. Die momenten zetten je namelijk werkelijk aan het denken en bieden je de kans om verbeteringen aan te brengen aan jezelf. Je leert immers het meest van je tegenslagen. Teveel succes en te weinig tegengas kan een snel omgeving creëren waarin je lui en arrogant wordt. Daarnaast nemen je vermogens om negatieve zaken het lijf te bieden af omdat je er niet meer genoeg in traint. Een elementair punt is dat het onderhouden van vaardigheden door middel van training essentieel is. Ergo; als er eenmaal succes aanwezig is, verdwijnt niet de noodzaak om met negatieve strokes te trainen.

Een negatieve stroke heeft (gelukkig) de eigenschap dat deze langer in het hoofd aanwezig blijft dan een positieve. De impact en het waarschuwingseffect ervan resoneren dus langer in het achterhoofd en in die zin zijn ze als brandstof op weg naar het succes duurzamer van aard. Je hebt er gewoonweg minder van nodig maar we kunnen zeker niet zonder.

Het Boeddhisme stelt dat al het lijden in de wereld voortkomt uit verlangens. Hiermee anders gezegd dat diegene die een verlangen heeft hierdoor zal lijden. Lijden en verlangen zijn daarmee dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden en het Boeddhisme geeft aan dat om vrij van lijden te komen je het verlangen op moet geven. Voor mensen die hun hele leven aan een geloof willen wijden en zich afzonderen in bijvoorbeeld een klooster is dit wellicht haalbaar maar voor hen die werkzaam zijn in een westers bedrijf en onderdeel zijn van een westerse samenleving zal dat helaas niet gaan. Wij hebben nu eenmaal altijd verlangens, wensen en ambities. We zullen hier de zaken dus om moeten draaien; als je verlangens hebt, zul je moeten accepteren dat je ook zult lijden. En hier gaat het wat mij betreft vaak mis in onze maatschappij. We willen wel ambities nastreven maar daar niet voor lijden. Wij zien lijden als iets wat we liever ontlopen. Daar waar we kunnen, ontwijken wij het zonder te realiseren dat nu juist het lijden een essentieel onderdeel is van het nastreven en (hopelijk) behalen van de ambitie. Ontwijken betekend dus feitelijk het creëren van een omweg of misschien zelfs wel het inslaan van een doodlopende weg. Obama gaf ooit in een speech aan dat deze vorm van denken feitelijk de armoede en misschien ook wel ooit het failliet van deze tijd is in de westerse samenleving.

Dit stuk is zeer zeker niet geschreven als een pleidooi voor het lijden of het neerhalen van het positieve denken. Sterker nog; ik ben een fervent voorstander van positief en constructief denken en ik zie een sleutelrol voor lijden en dus ook negatieve strokes in deze weggelegd. Dit is dus op zijn best een pleidooi voor de gedachte dat als we niet (gecontroleerd en gedoseerd) om leren gaan met negatieve strokes wij verminderd effectief zullen zijn op weg naar onze doelen. Nietzsche schreef; "Bepaal de kracht van de wil door te zien hoeveel weerstand, pijn en marteling deze kan verdragen en dat weet om te zetten in zijn voordeel." Hiermee geeft hij aan dat wilskracht een factor is die kan helpen om situaties in je voordeel te beslechten. Deze kracht is te testen en te trainen door daar negatieve prikkels op los te laten om vervolgens te zien hoe men daar mee om gaat. Ik wil nog wel een stap verder gaan en stellen dat degene die zichzelf het beste c.f. die theorie (van Nietzsche) traint daar ook uiteindelijk het meeste voordeel uit weet te halen.

Goed engagement beleid binnen organisaties zal dus ook die elementen in zich moeten hebben en een evenwichtige en geëngageerde samenleving is niet prestatiegericht en ambitieus aan de ene zijde en gevuld met angst voor het lijden aan de andere zijde. Sta voor je ambities en durf te lijden !

Arie van Ingen
Ares Mental Power